Persoonlijk en familie

Het is nog een beetje te vroeg om conclusies te trekken betreffende mijn persoonlijke en familie geschiedenis. Ik realiseer mij dat ik geboren ben in een fantastische tijd, vol voorspoed en veiligheid. En dan ook nog in een land waarin iedereen zich kan ontwikkelen en zijn eigen weg kan zoeken.

Hiervoor ben ik zeer dankbaar. En ik hoop dat deze situatie blijft voortduren en dat meer mensen in minder gefortuneerde landen dit ook zullen gaan beleven.

Levensloop
Familiegeschiedenis

© Copyright - Felix Cohen